Cyber & Innovatie

Don't worry about education level!

Het Indonesische onderwijssysteem sluit goed aan bij het Nederlandse universitaire onderwijs. Er bestaat al ruim 20 jaar een uitwisseling van lectoren en docenten tussen Universiteiten. De Indonesische overheid stimuleert jonge professionals zich verder te ontwikkelen in Europa, met name in Nederland.

Daarnaast loopt onze partner Budi Luhur Universiteit, Jakarta, (UBL) voorop met innovatie en implementatie van kennis onder meer uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Sterker nog, UBL ontwikkelt met een andere universiteit in Indonesië een E-car voor Dakar rally 2019. Voorsprong door techniek komt allang niet meer alleen uit ‘Duitsland’.

De INIT-Group is gestart met een eigen Cyber Security module te Jakarta, wat is opgezet door een van onze adviseurs in Cyber Security en onder zijn leiding is geïmplementeerd. Hiermee creëren wij extra kennis, afgestemd op het bedrijfsleven en  overheid.

Voor samenwerking met u als bedrijf/organisatie en onze partners kunt u nader bij ons informeren. Voor het direct plaatsen van afgestudeerde professionals verwijzen we u naar INIT-Group BV.

Pin It on Pinterest